Liên hệ

Trường THCS Ngô Đồng

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Nguyễn Ngọc Thử  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  03503895840

Email: