Giới thiệu

Trường THCS Ngô Đồng được thành lập từ năm 1986 . Trường  được đặt tại khu 2 –  thị trấn Ngô Đồng là trung tâm giao lưu kinh tế – văn hóa – chính trị trong toàn huyện Giao Thủy. xã Phương Viên – Huyện Chợ Đồn có đường quốc lộ 257 đi qua , xã có tổng số dân là 3600 khẩu số hộ dân là 847 hộ chia thành 17 thôn. Xã có tổng diện tích là 3.746 ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Phương Viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.

3